0260626609 info@visitalmasu.ro
Selectează o Pagină

Situată „pe-un picior de plai, pe-o gură de rai” așa cum spune balada, comuna Almașu din județul Sălaj se bucură de o istorie ce coboară în timp peste 9.000 de ani. Zona a fost locuită în Neolitic, romanii au lăsat la rândul lor numeroase urme, dar cele mai multe mărturii despre Almașu le avem începând cu Evul Mediu, când aici a fost ridicată o mănăstire, apoi o cetate.

Celelalte localități ale comunei sunt menționate timpuriu în documente care nu depășesc secolul al XV-lea: Băbiu-1291, Cutiș – 1453, Jebucu – 1391, Mesteacănu – 1431, Petrinzel – 1370, Sfăraș-1262, Stana-1288 și Țăudu-1334.

Istoria comunei este strâns legată de prezența pe teritoriul ei a Cetății Almașului, cetate de apărare construită în secolul al XIII-lea (1247-1278) în urma năvălirilor tătare.

Având o desfășurare spațială generoasă, teritoriul administrativ al comunei se întinde până sub versanții vestici ai Meseșului.

Fondul turistic natural al comunei este completat de obiectivele turistice de origine antropică de mare valoare, cum sunt ruinele Cetății Almașului sec. XIII și ansamblul castelului Csáky 1815-1819 din Almașu, ansamblul bisericii reformate din Sfăraș sec. XV – XVIII, situl arheologic de la Stana, Biserica reformată din Stana cu tavan casetat 1640, modif. în 1742 și lărgită în 1838, toate înscrise în lista monumentelor de arhitectură cu valoare de patrimoniu.


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.